Numerologie

Titel_numerologie


Numerologie is de leer der getallen. Eén van de grondleggers van de getallenleer was de Griekse filosoof Pythagoras die het getal als de sleutel tot de 'harmonie van de kosmos' beschouwde. Hij bestudeerde en werkte niet alleen de wiskundige kant van de getallen uit, maar ook de betekenis van getallen voor de mens en zijn levensloop.


De numerologische analyse van je geboortedatum geeft vooral inzicht in je lot en lots-bestemming c.q. je levenslessen, verdere ontwikkeling en heeft raakvlakken met astrologische principes. Net als in de astrologie, gaat de numerologie ervan uit dat niets alleen maar toevallig is en je geboortedatum invloed op je leven heeft.

 

Titel_numerologie_trans


Numerologie moet je niet interpreteren als de absolute waarheid, het kan je meer inzicht geven in jezelf. Het kan je een aanzet geven om soms even iets verder te denken. Of om beslissingen te nemen waar je werkelijk achter staat. Het zal je wereld niet vergroten, maar met de kennis die je hebt aan de hand van numerologie, net een stukje rijker maken.

 

Illustraties_numerologie